YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

 

 

• ISFISKE »

Isfiskesesongen starter i desember,og er best tidlig og sent på vinteren

 

• VINTERFERIE OG PÅSKE

 

 

 

 

 

 

 

Ligger i Røros kommune omtrent midt i mellom Bergstaden og Femunden. Store Korssjøen er sju kilometer lang og nesten fire kilometer bred i nordenden hvor vikene østover og vestover bidrar til en korslignende form, derav navnet. Sjøen har tilsig fra Krokbekken som kommer fra Stortjønna i øst, forøvrig er det bare små bekkefar som renner ut i sjøen. I sør-enden er det en kort elvestrekning ut i Lille Korssjøen. Her gyter ørreten om høsten, og Elva er fredet hele året. Korssjøbassenget - sjøene med fjella rundt - utgjør et villmarksområde på ca 70 kvadrat-kilometer som ligger isolert fra Rørosvidda og Femundsmarka forøvrig. Skoglia øst for Lille Korssjøen er fredet som naturreservat under barskogsvernet, og har preg av urskog med utgamle fjellfuruer og bjørkeskog.

 

Korssjøen ligger 760 m.o.h. og tregrensa ligger på ca 8 - 900. Fjella er rolige, runde voler som er lette å gå i sommer som vinter og det er store snaufjellområder.

 

Ørreten blir opptil 7-8 kilo, og stamfisk fanges i elva og strykes for settefiskprodukjon av Røros Jeger- og Fiskeforening. Røya er småvokst (ca 6-8 stk/kg) og det fiskes med not om høsten, og alt legges ned til rakfisk. Befruktet rogn selges til Røros og Engerdal fjellstyrer. Svært mange vann i fjell-regionen har fisk av Korssjøstamme og Korssjøen er offisielt stamfiskbasseng for røye og ørret i Sør-Trøndelag. Harren blir nokså stor, og kilosfisk på fluestanga er ingen umulighet. Ellers fins det lake, gjedde og abbor, men de to sistnevnte holder seg mest i vassdraget mot Stortjønna. Det fiskes mye fra båt med oter og sluk. Garnfiske er forbeholdt grunneierne. I fjellet fins flere muligheter for mark- og fluefiske i småvann.

 

Det felles 5 - 8 elg ved Korssjøen hvert år. Av hensyn til elgjakta blir det ikke tatt imot gjester i tiden 22/9 - 1/10 og 8/10 - 31/10. Rypebestanden varierer som andre steder, men jaktpresset er langt mindre her på privat grunn enn i tilliggende almenninger, og bestanden vanligvis noe bedre. Av skogsfugl er det en god del orrfugl, mens storfuglen er mer sjelden. Ellers er det nyetablert beverbestand i Krokbekken, det er observert kronhjort, mens rådyra er årvisse. Vi har hatt besøk av moskus helt inne på gården, og gaupe, jerv, ulv og bjørn gjør seg av og til gjeldende i saueflokkene. Vinterstid har vi jevnlig besøk av store tamreinsflokker, selv om de ikke har lovlig tilhold på denne siden av Grådalen, som ligger ca 6 km øst for Korssjøen og danner beitegrense for den sørsamiske reindrifta.

 

I nordenden av sjøen ligger tre gårdsbruk som har privat sameie over selve sjøen og alt snaufjell med unntak av den øverste delen av Korssjøvola, som sammen med den fredete skogen utgjør naturreservatet Lille Korssjølien statsalmenning. Innmarka ligger rundt gårdene og østover, og det er slåttebuer og utløer også i utmarka. Mange av disse er satt i stand for overnatting og kan benyttes av dem som er innvidde i nøkkelgjemmestedet. Foruten setrene er det kun to hytter som begge ligger like ved gårdene. Mange steder ses spor av kullmiler hvor det ble brent kull til Kobberverket fra 16-hundretallet og utover. Det er også mange tydelige dyregraver som vitner om livberging flere tusen år bakover. På vestsida av sjøen ligger tre setre.